Informace

Jedná se o obecně jeden z nejohroženějších druhů želv. Je extrémně ohrožena vyhynutím v přírodě během následujících 10 až 15 let. Pesimistické odhady uvádějí okolo 400 volně žijících jedinců.

 

Rozšíření:
Tento druh obývá velmi malou oblast na severovýchodě Madagaskaru, zhruba v oblasti široké 25 až 60 km kolem Baly Bay.

Popis:
Je podobná A. radiata, ale velmi snadno rozlišitelná svou jednotně šedavou až béžovou barvou a velkým, vyčnívajícím gulárním štítem. U tohoto druhu zcela chybí paprsčitá kresba. Starší jedinci, podobně jako jiné druhy želv, vybledávají až do světle šedé, výjimečně až do běla. Barva hlavy je podobná jako barva krunýře. Mladá zvířata jsou tmavší, s výraznějšími švy a růstovými prstenci.
Průměrná délka dospělých samců ve volné přírodě je cca. 41cm a váha 10 kg, samice délka 37 cm a váha 8 až 9 kg. Čerstvě vylíhlá mláďata váží okolo 25g. A. yniphora se pohybuje na vysokých, málo pohyblivých nohou a typická je svým „milým výrazem“.

Způsob života:
Její stanovištěm jsou suché, opadavé lesy, savany a mangrovové bažiny. Podnebí je spíše tropické s četnými sezónními srážkami. Aktivní je hlavně brzy ráno a pozdě večer. Je býložravá, živí se především bylinami a keři, sukulenty, méně travinami a divokým ovocem. Požírá ale také sušený trus masožravců a prasat.
A. yniphora dosahuje pohlavní dospělosti poměrně pozdě, ve věku kolem 15ti let. Reprodukční období je v době od ledna do května a v této době mohou naklást 4 snůšky s 1 až 6 vejci, některé zdroje udávají až 8 vajec. Tato vejce jsou kulatá s průměrem cca. 45 mm. Samice se při kladení vyhýbá velkým vedrům. Inkubační doba trvá okolo 120 dní, může ale při nepříznivých klimatických podmínkách trvat až 8 měsíců. Během prvního roku mláďata velmi rychle rostou, mohou dosáhnout ročního přírůstku až 20%.

Ochrana:
Jedná se o obecně jeden z nejohroženějších druhů želv. Podle IUCN je extrémně ohrožena vyhynutím v přírodě během následujících 10 až 15 let. Pesimistické odhady uvádějí okolo 400 volně žijících jedinců, novější studie se snaží dokázat, že zvířat je více. Příčin je mnoho. Vesničané tyto želvy spíše chránili pro jejich údajné schopnosti ochraňovat před nemocemi. Devastují je ale uměle zakládané požáry, ohroženy jsou zavlečením nepůvodních druhů zvířat (prasata, krysy, psi) a posléze sběrem a vývozem pro komerční účely. Tento druh se nedokáže dostatečně rychle rozmnožovat, dlouho dospívá.
Oblast Baly Bay byla v roce 1997 vyhlášena za Národní rezervaci. V roce 1986 byl vytvořen projekt Angonoka na její záchranu. Vznikla za spolupráce Durell Nature Conservation Trust, vládou Madagaskaru a WWF. Po upravení chovných postupů se podařilo odchovat nadějné množství mláďat. Tento chov byl však v roce 1995 vykraden a organizace začínala nanovo. S těmito kradenými zvířaty se pravděpodobně stále nelegálně obchoduje. V roce 1998 se prováděly první pokusy o znovuvysazení těchto zvířat do volné přírody.
Je uvedena v CITES I a v Turtle Conservation Fund je začleněna jako ohrožený druh.

 

Jana Skřivánková, DiS.