Informace


Homopus solus obývá pusté granitové hory s řídkou sukulentní vegetací v poušti Namib a travnatá území pohoří Aus. Populace na Kowiesbergu jsou při ročních srážkách jen 10 mm vystaveny extrémně suchým podmínkám.

 

Rozšíření:
Její areál výskytu je omezen na některá území na jihozápadě Namibie. Tato želva byla nalezena v horách Aus, na Kowiesbergu v blízkosti Lüderitzu, v granitových kopcích jihozápadně od Tschaukaiba a ve Witputsu na Huib Plateau blízko Rosh Pinah.

 

Popis:
S délkou karapaxu u samců 8-9 cm a samic 9-11 cm patří mezi nejmenší želvy světa. Typický pro tento druh je bočně mírně zploštělý, sotva vyklenutý karapax, širší jak delší krční štítky a ploché, nikdy kuželovité hřbetní štítky. Karapax je v mládí vždy červenohnědý, jen u některých starých jedinců může být olivově zelený. Na každém štítku se nachází světlý střed orámovaný tmavě mahagonovým nebo červeným okrajem, který může být nepravidelně skvrnitý. Podobně zbarvený je také plastron. Hlava a končetiny jsou hnědé. Okrajové štítky nejsou ani zubaté ani zahnuté. Od Homopus areolatus a Homopus femoralis se odlišují tím, že mají na předních nohou 5 prstů (tyto 2 druhy mají 4). Zadní nohy mají 4 prsty. Samci mají jemně konkávní plastron a delší a silnější ocas. Samice jsou vždy větší. Tento druh nemá pohlavní dichromatismus ( změna zbarvení samců během období páření) jako Homopus areolatus.

 

Způsob života:
Homopus solus obývá pusté granitové hory s řídkou sukulentní vegetací v poušti Namib a travnatá území pohoří Aus. Populace na Kowiesbergu jsou při ročních srážkách jen 10 mm vystaveny extrémně suchým podmínkám. Vodu tak musejí získávat hlavně z potravy a občas z mlhy, kterou přinášejí větry od pobřeží. V Ausu činí srážky 80 – 100 mm a spadnou hlavně v lednu až červnu. Tyto želvy musí dále vydržet obrovské teplotní rozdíly během roku, kdy v březnu jsou teploty běžně kolem 40°C a v červnu naopak klesají v Ausu a Luderitzu až pod 0°C. V Ausu dokonce příležitostně sněží.

Tyto želvy díky extrémním podmínkám žijí velmi skrytě a jsou málo aktivní. Bylo pozorováno, že želvy se jen velmi málo vzdalují od úkrytů a žijí celý život na malé ploše. Samci jsou trochu aktivnější a obývají plochu 0.74 Ha a samice jen 0.17 Ha. Za den samci ujdou jen 50m a samice dokonce jen 21 m. Želvy se většinu dne ukrývají pod kameny a úkryty pravidelně opouštějí při zimních deštích. Z kaluží na skalách potom pijí vodu. Živí se trávou, rostlinami a sukulenty. Protože žije tak skrytě a je málo prozkoumaná, nejsou moc známé informace o rozmnožování. Samice od července do října klade většinou 1 vejce do 5-7 cm vyhloubené jamky ve skalách nebo do takto mělké jámy vyhloubené ve vegetaci kolem skal. Vejce měří 26-30 x 36-41 mm a váží pouhé 2 g. Doba inkubace je  87 – 123 dní a samice dospívají už ve 2 letech.

 

 

Ohrožení:
Tato želva je v Namibii přísně chráněna. Mezi její hlavní přirozené nepřátele patří ptáci (hlavně vrány),hyeny a šakali. Ptáci je pouštějí z výšky na zem, aby rozbili krunýř těchto malých želv. V chovech se kvůli své vzácnosti a ochraně prakticky nevyskytují.
V červené knize je zařazena jako zranitelný a je zařazena do CITES II.

Pavel Čermák