Želvy Turecka ve výšce téměř 3000 m n.m.


Cykloreportáž z Turecka, Testudo graeca pářící se na sněhu, nádherné scenérie krajiny.




Turecko, poblíž bulharské hranice – Malko Tarnovo.



Turecko, poblíž bulharské hranice – Malko Tarnovo.



Turecko, poblíž bulharské hranice – Malko Tarnovo.



Záchrana mláděte ze silnice.



Naše spolunocležnice Testudo graeca - želva žlutohnědá, velký a otužilý poddruh z Turecka.



Testudo graeca - želva žlutohnědá



Testudo graeca - želva žlutohnědá



Testudo graeca - želva žlutohnědá



Testudo graeca - želva žlutohnědá



Cesta okolo jezera Van, východní Turecko, 1700 m.n.m.



Cesta z Tatvanu asi 1700 m.n.m. na okraj kráteru Nemrut Dagi, podle mapy asi 2700 - 2800 m.n.m.



Cesta z Tatvanu asi 1700 m.n.m. na okraj kráteru Nemrut Dagi, podle mapy asi 2700 - 2800 m.n.m.



Cesta z Tatvanu asi 1700 m.n.m. na okraj kráteru Nemrut Dagi, podle mapy asi 2700 - 2800 m.n.m.



Cesta z Tatvanu asi 1700 m.n.m. na okraj kráteru Nemrut Dagi, podle mapy asi 2700 - 2800 m.n.m.



Kráter Nemrut Dagi. Přes den teploty okolo 25, ale jakmile zapadlo slunce, tak teplota prudce klesla k nule.
V tomto období – květen, jsou zde i velmi časté bouřky.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Kráter Nemrut Dagi.



Při sjezdu po prašné cestě napočítali z kola 74 živých želv Testudo graeca - želva žlutohnědá, ve výšce od
2800 do 2000 m.n.m. Při jedné zastávce jich v blízké okolí bylo15 ! Průměrně nám to vycházelo 5 želv na kilometr.



Testudo graeca - želva žlutohnědá



Testudo graeca - želva žlutohnědá na sněhu.