Videodokumentace

Celý průběh snášení trvá přibližně hodinu, tento film je však pořízen technikou tzv. sběrné fotografie, která umožňuje celou událost mnohonásobně zrychlit.
 
 
 

 
Želva zploštělá (Malacochersus tornieri) žije v savanách střední Afriky, kde vyhledává skalnaté útvary s mnoha puklinami. Páří se na začátku období dešťů a v přírodě snáší ročně 2-3 krát po jednom vejci do pečlivě vyhrabaného hnízda. Patří tedy mezi v přírodě nejpomaleji se reprodukující suchozemské želvy! V zajetí lze však dosáhnout vyššího počtu snůšek (až 6). Vejce bývá podlouhlé, skoro dvojnásobně dlouhé než široké a tak obrovské (20-25 g), že samice před snůžkou vypadá otekle, skoro až nemocně. Celý průběh snášení trvá přibližně hodinu, tento film je však pořízen technikou tzv. sběrné fotografie, která umožňuje celou událost mnohonásobně zrychlit. Nejdůležitější část, samotná snůška, je nafilmována nezrychleně a byla pořízena u jiné snůšky než počáteční a koncová sekvence. Autor Lubomír Tichý.